Xavier
Frías Conde

Contos e cantigas eonaviegos
 Edición crítica (Antoloxía)
 2000
 VTP Editorial