Xavier
Frías Conde

As esperanzas de Abu el-Hol
 Narrativa (Relatos)
 1997
 Edicións Espiral Maior