Xavier
Frías Conde

Onde sempre estevo
 Narrativa (Relatos)
 decembro de 2001
 Edición dixital. En eonaviego