Xavier
Frías Conde

O galego exterior ás fronteiras administrativas
 Divulgación (Lingua)
 1999
 VTP