Xan M.
Fraga Rodríguez

Arquitectura e urbanismo. Unha ucronía carballesa
 Ensaio (Arquitectura)
 setembro de 2020
 Asociación Cultural Lumieira