Xan M.
Fraga Rodríguez

Crónicas de Carballo I
 Divulgación (Historia)
 2007
 Segunda edición aumentada. Lumieira