(1946 - 2018)

Xabier P.
DoCampo

Na casa da esperanza. Agustín Fernández Paz
 Libro homenaxe
 2014
 Fundación Otero Pedrayo