X. H.
Rivadulla Corcón

Taberna á deriva
 Poesía
 2002
 Edicións Espiral Maior