X. H.
Rivadulla Corcón

Furga garabela!
 Teatro
 2002
 Sotelo Blanco Edicións
 Sotelo Blanco Edicións
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Praza
 1 feminina/s e 3 masculina/s
 Farto da soidade do museo un afiador sae do seu cadro e mestúrase coa xente do mundo actual

 30/03/2001
 Teatro Principal (Ourense)
 Volta e Dálle Teatro
 X.H. Rivadulla Corcón