X. H.
Rivadulla Corcón

...Do mar e a noite
 Narrativa
 2002
 Ir Indo Edicións