X. H.
Rivadulla Corcón

A taberna do Mascato Negro
 Narrativa (Relatos)
 maio de 2020
 Edicións Morgante