X. H.
Rivadulla Corcón

Os papeis do vagabundo
 Poesía
 2010
 Edicións Espiral Maior