Vítor
Vaqueiro

Galicia
 Divulgación (Fotografía)
 xaneiro de 1990
 Ir Indo Edicións