Vítor
Vaqueiro

Mitoloxía de Galiza
 Divulgación
 setembro de 2011
 Editorial Galaxia