Vítor
Vaqueiro

Celanova
 Divulgación (Fotografía)
 maio de 1999
 Ir Indo Edicións