Vítor
Vaqueiro

Camiño de Antioquía
 Poesía
 1982
 Sociedade de Cultura Valle-Inclán. I Premio de Poesía Esquío