Vítor
Vaqueiro

Traxectorias. Obra poética (1977-2002)
 Poesía
 decembro de 2003
 Espiral Maior