Vítor
Vaqueiro

Rituais
 Divulgación (Fotografía)
 2000
 Consello da Cultura Galega