Vítor
Vaqueiro

Os xenerais de África
 Narrativa (Libro de relatos)
 1999
 Galaxia