Vítor
Vaqueiro

Guía da Galiza máxica
 Divulgación (Guía)
 1998
 Editorial Galaxia