Victorino
Pérez Prieto

Via crucis-Via Lucis. Camiño da Cruz-Camiño da Luz
 Ensaio (Teoloxía)
 2003
 S. C. R. D. A Roseira, Paderne