Victorino
Pérez Prieto

Con cordas de tenrura
 Ensaio (Teoloxía)
 2000
 SEPT-Galaxia