Victorino
Pérez Prieto

Contra a síndrome NNA (Non hai Ningunha Alternativa). Unha aposta pola esperanza
 Ensaio
 2005
 Edicións Xerais