Victorino
Pérez Prieto

Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario
 Ensaio (Teoloxía)
 maio de 2012
 Adro de Mª Pilar García Negro. Editorial Galaxia