(1928 - 2018)

Víctor Campio
Pereira

O aire, a luz e o canto
 Poesía
 2008
 O volume contén dous poemarios éditos, O ar que nos leva (1987) e Perdida luz (2000), e dous inéditos