(1928 - 2018)

Víctor Campio
Pereira

Perdida luz
 Poesía (Poemario)
 2000
 Edicións Follas Novas