Vicente
Araguas

O amor non se fala soamente (Ronsel do 68)
 Poesía
 outubro de 2019
 Medulia Editorial