Vicente
Araguas

O gato branco
 Poesía
 1995
 Edicións Espiral Maior