Verónica
Pousada Pardo

Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (literatura e arte)
 Ensaio
 xuño de 2018
 USC