(1934 - 2011)

Valentín
Arias

A fractura do miocardio, de Jacques Fansten
 Tradución (Narrativa)
 outubro de 1996
 Edicións Xerais. Tradución desde o francés