(1934 - 2011)

Valentín
Arias

Prontuario ortográfico do galego
 Divulgación (Lingua)
 1993
 Edicións do Cumio