(1934 - 2011)

Valentín
Arias

Libro de estilo
 Ensaio
 1993
 Xunta de Galicia