(1934 - 2011)

Valentín
Arias

En galego, sen erros
 Ensaio
 1991
 Xunta de Galicia