(1934 - 2011)

Valentín
Arias

Catro nenos
 Libro de texto (Didáctica)
 1984
 Edicións SM