(1934 - 2011)

Valentín
Arias

Lecturas galegas
 Antoloxía
 1972
 Editorial Galaxia