(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Tempo de elexía
 Poesía
 1991
 Editorial Vía Láctea