(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras
 Poesía
 1994
 Edicións Espiral Maior