(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas
 Poesía
 1974