Tino
Rábade

Lenda antiga dun home que quererá voar
 Teatro
 1979
 Cadernos da Escola Dramática Galega. I Prémio de Teatro Breve da Escola Dramática Galega de A Coruña