Teresa
Moure

Unha primavera para Aldara
 Teatro
 2008
 Premio AELG 2009 - Teatro, Premio de Teatro Rafael Dieste - 2007, e Premio María Casares ao Mellor Texto Orixinal - 2009
 Xerais
 Vigo

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 longa
 Convento. Galiza século XV. Diversas estancias interiores e espazos anexos.
 10 feminina/s e 5 masculina/s
 Un grupo de mulleres conviven nun convento na Galiza do século XV.

 Outubro 2008
 Teatro do Atlántico
 Xúlio Lago