Teresa
Moure

Outro idioma é posible
 Ensaio
 maio de 2005
 Editorial Galaxia. Premio de ensaio Ramón Piñeiro en 2004