Teresa
Moure

A xeira das árbores
 Narrativa (Novela)
 2004
 Sotelo Blanco Edicións. Premio Lueiro Rey en 2004