Suso de
Toro

Deber de Baltar. Medicina e compromiso
 Ensaio
 maio de 2022
 Edicións Xerais