Suso de
Toro

Fóra de si
 Narrativa (Novela)
 febreiro de 2018
 Edicións Xerais