Suso de
Toro

F. M.
 Ensaio
 1991
 Edicións Positivas