Suso de
Toro

Españois todos. As cartas sobre a mesa
 Xornalismo
 xaneiro de 2004
 Edicións Xerais