Suso de
Toro

Círculo: da materia dos soños
 Narrativa (Novela)
 decembro de 1998
 Edicións Xerais. Premio Max ao Mellor Texto Teatral en Galego en 2003.