Suso de
Toro

A carreira do salmón
 Xornalismo
 novembro de 2001
 Edicións Xerais