Suso de
Toro

Sete palabras
 Narrativa (Novela)
 novembro de 2009
 Edicións Xerais. Premio da Crítica Galega de Creación Literaria, 2010