Suso de
Toro

Ten que doer. Literatura e identidade
 Ensaio
 maio de 2004
 Edicións Xerais. Edición de Rexina Vega